Ontruimingsplan

Vaak is het voor een bedrijf of instelling verplicht een ontruimingsplan te hebben. Maar, wanneer nu wel of juist niet?

Wanneer is een ontruimingsplan verplicht

  • Wanneer er in uw pand een brandmeldcentrale aanwezig is
  • In sommige gebouwen met een gebruiksvergunning op basis van de gemeentelijke bouwverordening
  • Gebouwen waar bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt gegeven aan meer dan 10 personen (zoals penitentiaire inrichtingen, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, hotels, pensions).
  • Gebouwen waarin dagverblijf wordt gegeven aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen (zoals dagopvang gehandicapten, kinderopvang en basisscholen).

Onze ontruimingsplannen voldoen aan alle wettelijke normen.

Voorbeelden

   
 

 

 
MORe-Safety